Kestävä kuntatalous

Vain terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut ja kestävän tulevaisuuden. Talouspolitiikan tulee olla kasvun mahdollistaja. Kuntalaisten verorahoja on käytettävä sekä tehokkaasti että vastuullisesti, ja kaupungin menojen ja tulojen on oltava tasapainossa. Taloustilanteen muutoksia on seurattava aktiivisesti ja niihin on tartuttava oikea-aikaisesti.

  • Kaupungin organisaation ja toimintatapojen kehittäminen tulee olla jatkuvaa. Kehittämiselle ja kokeiluille kohdennetaan resursseja, ja muiden kaupunkien hyviä käytäntöjä tarkastellaan avoimesti.
  • Menojen kasvua on hillittävä jatkamalla toimintojen kehittämistä ja tehostamista.
  • Palvelujen tarjoamisessa ja kehittämisessä sovelletaan digitalisaation mahdollisuuksia.
  • Kuntatalouden otteen tulee olla tehokkaasti ennakoiva. Katse on pidettävä tiiviisti tulevaisuudessa ja sen tuomissa haasteissa ja uudistuksissa.
  • Kaupungin taloutta hoidettaessa on tarkasti huomioitava valtion ja kunnan rahoitusvastuut.