Kannustusta yrittäjyyteen

Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tuetaan yrittäjyyttä ja parannetaan työllisyyttä ja sitä kautta kaupungin jatkuvaa ja hallittua kehittymistä sekä kasvua.

Kansainvälisyys on nähtävä Tampereella ensisijaisesti mahdollisuutena. Tampereen on oltava houkutteleva kohde paitsi matkailijoille, myös työperäiselle maahanmuutolle sekä ulkomaisille investoinneille ja yrityksille.

  • Yrittäjyyden edistämisen tulee näkyä kaikessa: kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä, liikennesuunnittelussa, yrittäjyyteen kannustamisessa ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa.

Tampere on luonnon ympäröimä kulttuurikaupunki. Kaupungin vetovoimaa matkailukohteena tulee kehittää näiden vahvuuksien kautta.

  • Matkailumarkkinointiin tulee panostaa.
  • Matkailun kehittämisessä tiivistetään yhteistyötä alan yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.