Meidän Tampere

on turvallinen, tasa-arvoinen ja hyvinvoiva

Vain terve kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut ja kestävän tulevaisuuden. Talouspolitiikan tulee olla kasvun mahdollistaja. Kuntalaisten verorahoja on käytettävä sekä tehokkaasti että vastuullisesti, ja kaupungin menojen ja tulojen on oltava tasapainossa. Taloustilanteen muutoksia on seurattava aktiivisesti ja niihin on tartuttava oikea-aikaisesti.

Korkealuokkaiset koulutus- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Laadukas koulutus ja sivistys on myös Tampereen menestyksen perusta. Tampereen on oltava jatkossakin Suomen vetovoimaisin ja opiskelijaystävällisin kaupunki.

Tasokas varhaiskasvatus, koulutus ja oppilaanohjaus sekä turvallinen kouluympäristö ovat tärkeitä jokaisen koululaisen ja opiskelijan oikeuksia. Laadukas kasvatuspolku on tehokas keino tasoittaa lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, pysäyttää huono-osaisuuden kierre ja edistää lapsen mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan.

Kaupunkirakenteen kehittämisessä näkökulmana on oltava asukkaiden paras. Mallin on oltava sellainen, joka turvaa ja takaa kuntalaisille aidot vaikuttamismahdollisuudet. Hallinto on ainoastaan väline kohti hyviä palveluita.

Tampereen on oltava turvallinen kaupunki jokaiselle, ja turvallisuus tulee huomioida sekä palvelujen että liikenteen suunnittelussa.

Sujuvan arjen mahdollistaa joutuisa ja turvallinen liikkuminen kotoa töihin, harrastuksiin ja asioille. Tarvitaan sekä toimivat julkisen liikenteen palvelut että hyväkuntoiset auto-, kävely- ja pyörätiet.

Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hänestä huolehditaan ja että hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan oikea-aikaisesti ja sujuvasti. Tarvitaan yhteen sovitettuja, inhimillisiä ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Kaikkien sote-palveluiden on oltava tarpeen vaatiessa nopeasti saatavissa asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.

Liikuntapaikkojen ja vapaa-ajan palveluiden rakentamisessa ja käytön suunnittelussa on otettava huomioon kaikki ikäryhmät vauvasta vanhuksiin.

Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tuetaan yrittäjyyttä ja parannetaan työllisyyttä ja sitä kautta kaupungin jatkuvaa kehittymistä sekä kasvua.

Kansainvälisyys on nähtävä Tampereella ensisijaisesti mahdollisuutena. Tampereen on oltava houkutteleva kohde paitsi matkailijoille, myös työperäiselle maahanmuutolle sekä ulkomaisille investoinneille ja yrityksille.