Hyvinvoiva arki - kuntalaisten peruspalvelut

Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hänestä huolehditaan ja että hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan oikea-aikaisesti ja sujuvasti. Tarvitaan yhteen sovitettuja, inhimillisiä ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Kaikkien sote-palveluiden on oltava tarpeen vaatiessa nopeasti saatavissa asuinpaikasta tai taloudellisesta asemasta riippumatta.

  • Palveluita tulee kehittää ihmisten näkökulmasta. Uudistuksen lähtökohtana ei saa olla hallinto.
  • Palveluiden järjestämisessä tulee varmistaa palvelukokonaisuuden toimivuus. Karsitaan turhaa byrokratiaa ja kehitetään prosesseja yksinkertaisemmiksi ja sujuvammiksi.
  • Jokaisen pitää päästä lääkäriin mahdollisimman nopeasti. Palvelujen saatavuutta on parannettava aukioloaikoja pidentämällä ja mahdollistamalla sähköinen asiointi entistä helpommin ja laajemmin.
  • Painopistettä tulee siirtää ennakoivaan hoitoon ja huolenpitoon. Sairauksien ehkäisyssä sekä hoidossa pitää pyrkiä auttamaan jo ennen kuin ihminen tarvitsee sairaalahoitoa ja perheitä on autettava ajoissa eikä vasta lastensuojelussa.
  • Huumeongelmaan on puututtava ja kehitettävä toimintaa ja palveluja niin, että hoitoon pääsyä tuetaan kaikin mahdollisin keinoin. Turhaa byrokratiaa tulee karsia ja ehkäisevään päihdetyöhön on kohdennettava enemmän resursseja.

Liikuntapaikkojen ja vapaa-ajan palveluiden rakentamisessa ja käytön suunnittelussa on otettava huomioon kaikki ikäryhmät vauvasta vanhuksiin.

  • Järkevän hintainen ja tarkoituksenmukainen liikunnan harrastaminen lähellä kotia on oltava mahdollista ympäri vuoden, myös viikonloppuisin.
  • Kaupungin on oltava tiiviissä yhteistyössä urheiluseurojen ja asukasyhdistysten kanssa esimerkiksi liikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvissä kysymyksissä.
  • Seuroille myönnettävien toiminta-avustusten ja kohtuullisten liikuntapaikkamaksujen on mahdollistettava liikunnan harrastaminen kaikenikäisille.